Ingyenes szolgáltatások
ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000095 Az álláskeresési technikák oktatásának alapvető célja, hogy kiscsoportos formában tréningoktatási eszközöket és módszereket felhasználva, olyan ismeretek és készségek birtokába kerüljenek az érintett ügyfelek, amelyek segítségével kivételes tárgyalási pozícióba kerülhetnek a munkaerőpiacon. A tréningmódszerek lehetővé teszik, hogy a kialakított csoportokon belül az egyes személyek megbeszélhessék tapasztalataikat, közösen alakítsanak ki olyan munkahely-keresési elemeket, melyek sikeresebbé tehetik őket ezen a területen.


INGYENES ELŐZETES TUDÁSSZINT-FELMÉRÉS

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000091 Az előzetes tudásszint-felmérés célja, hogy pontosan meghatározza a résztvevő korábban megszerzett ismereteit, készségeit és gyakorlati tapasztalatait. Az előzetes tudásszint felmérésének további célja, hogy rendszerezett formában bemutassa a résztvevő számára hol tart most, melyek tudásának az erős, illetve a gyenge oldalai. Az előzetes tudásszint-felmérést a képzésszervező végzi, mely a választott képzés tekintetében a résztvevők elméleti szakmai képességét és készségszintjét kívánja felmérni. Lehetőséget teremtünk ezzel, már a szakma kiválasztásánál a várható tudásszinthez igazított csoportok összeállítására.


közérdekű információk:
MODULOS RENDSZERBEN VÉGZETT JELENTKEZŐK A TELJESÍTETT MODULOKBÓL FELMENTÉST KÉRHETNEK!A TANDÍJBÓL KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!!!!
Az Uniós tagállamokban keresett szakemberek (vendéglátó, kereskedelmi és építőipari szakmák) szakképzésével foglalkozunk.
Európai Uniós Bizonyítványt nyújtó képzéseink (EUROPASS) lehetővé teszik az Uniós tagállamokban a munkavállalást és a saját vállalkozást.